Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/41/4000041/hjarnstyrkan.se/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/41/4000041/hjarnstyrkan.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258 Personlig assistans - Personlig assistans Sundsvall & Östersund - Hjarnstyrkan
Personlig assistans2019-08-21T07:57:48+00:00

Vi vet vad som krävs för att den personliga assistansen ska bli den frihet, den möjlighet till självständighet och den trygghet för dig som den är tänkt att vara.

Är du beviljad personlig assistans och behöver hjälp att anordna den – eller behöver du hjälp att ansöka om assistans? Hör då av dig till oss så vi får veta vad du behöver hjälp med och hur du vill ha det i ditt liv.

Att vara både anhörig och assistent

Monica och Gösta Jonsson har varit ett par sedan sextiotalet. 2001 drabbades Gösta av en svår stroke. Det förändrade livet för dem båda och sedan dess har Monica inte bara varit fru utan också, i olika omfattning, personlig assistent.

– Idag har jag bara några timmar, men när jag var yngre jobbade jag mer. Nu är jag arbetsledare på deltid och gör också en hel del praktiskt eftersom jag bor här, förklarar Monica.

När Gösta fick sin stroke fanns till en början en förhoppning om att han skulle bli bättre med träning.

Det visade sig dock att Gösta också drabbats av Huntingtons sjukdom. Monica som jobbade som förskollärare tog tjänstledigt och blev anhörigvårdare genom kommunen.

Efter en tid som Monica beskriver som ”en lång resa” tog hon 2008 kontakt med Hjärnstyrkan för att försöka hitta en långsiktigt mer hållbar lösning.

Idag har Gösta haft assister genom Hjärnstyrkan i över åtta år. Monica och Gösta bor kvar på sin gård i Hackås. De har ordnat det så att Monica har en lägenhet på övervåningen och Gösta på nedervåningen.

– Vi har löst det bra. Gösta har assistent dygnet runt och det skulle vara svårt att bo helt ihop – både för assistenterna och mig, säger Monica.

Monica är mycket nöjd med de assistenter som jobbar hos Gösta i dag och med Hjärnstyrkan som företag, och då både ut ett anhörig- och ett medarbetarperspektiv.

– Hjärnstyrkan har varit ett stort stöd för oss. De månar både om de assistentberättigade och om assistenterna. Det finns mycket kunskap och erfarenhet i företaget. Man möts alltid av positiv och hjälpsam personal på kontoret och vi har till exempel fått bra hjälp i samband med ansökningar om assistans, säger Monica.

Monica berättar att både hon och Gösta lever ett bra liv idag även om hon naturligtvis lever med en sorg och saknad.

– Tack vara assistenterna kan Gösta leva ett aktivt och bra liv utifrån förutsättningarna. Det ger också mig ett lugn och en frihet. Det bästa är nog att vi kan bo kvar på gården och att både Gösta och jag får njuta av att bo så här fantastiskt vackert, säger Monica.

Vem får personlig assistans?

För att omfattas av rätten till personlig assistans så måste vissa krav vara uppfyllda.
Du kan få personlig assistans om:

  • du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
  • du inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Du kan inte få personlig assistans när det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution.

Hur ansöker jag?

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Oavsett om du söker personlig assistans via kommunen eller via Försäkringskassan så måste du tillhöra en av de tre personkretsarna.

Hur hittar du den assistansanordnare som bäst passar dig? Intressegruppen för assistansberättigade IFA, kan ge dig opartiska råd i valet av anordnare. www.intressegruppen.info

En förutsättning för att du ska kunna få personlig assistans eller någon annan av  insatserna enligt LSS är att du omfattas av en av de tre personkretsar som räknas upp i 1 § LSS.

Avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

FAQ

Får du ha dina assistenter med dig i skolan?2017-04-04T13:34:32+00:00

Ja om det finns särskilda skäl. Till exempel om du behöver hjälp av någon som känner dig väl för att kunna kommunicera med andra.

Får du ha dina assistenter med dig om du ligger på sjukhus?2017-04-04T13:33:56+00:00

Ja i upp till fyra veckor om det finns särskilda skäl. Till exempel om du behöver hjälp av någon som känner dig väl för att kunna kommunicera med andra.

Vad händer med min assistans då jag fyller 65 år?2017-04-04T13:33:33+00:00

Om du är beviljad assistans före din 65-årsdag så fortsätter du att få din assistentersättning även efter fyllda 65 år. Men du kan inte söka om fler timmar. Om ditt behov förändras efter 65 år så ska du vända dig till din kommun.

Kan jag få assistans om jag fyllt 65 år?2017-04-04T13:33:12+00:00

Nej. Då får du söka annan hjälp hos kommunen.

Kan min make, sambo, förälder eller annan anhörig vara min personliga assistent?2017-04-04T13:31:35+00:00

Ja det går bra.