Vi erbjuder2018-12-16T14:10:13+00:00

Vi finns här för dig

Hjärnstyrkans verksamhet är sprungen ur en familjetragedi vars konsekvenser gjorde att ägarna själva valde att ta hand om ett av sina barns personliga assistans. Med vår bakgrund och stora erfarenhet tar vi alltid strid för den assistansberättigade. Vår vision är att alla funktionshindrade barn och vuxna möjliggörs ett värdigt och självständigt liv. Och vi ger oss inte!

Vi ger oss inte förrän du är helt nöjd med din personliga assistans

Du bestämmer vilka som ska vara dina assistenter, vad assistenterna ska göra och när de ska arbeta.

Dina assistenter ska möjliggöra för dig att leva det liv du själv vill ha, se till att du har det tryggt och får den hjälp du behöver. Du ska kunna lita på att dina assistenter står upp för dig i alla lägen, beaktar tystnadsplikten, respekterar ditt självbestämmande och bistår dig på ett respektfullt sätt.

Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret för dina assistenter, rekryterar, utbildar och fortbildar. Vi ger dina assistenter handledning, bra lön och ser till så att de stannar länge hos dig. Vi utbildar dig och dina anhöriga, stöttar er när det behövs, hjälper dig i dina kontakter med olika myndigheter.

tagg

Vår verksamhet är IFA-godkänd. Vi har IVO:s tillstånd att bedriva personlig assistans för barn och vuxna. Vill du prata med någon som redan valt oss som assistanssamordnare så hör av dig, vi förmedlar gärna kontakt med någon av våra uppdragsgivare. Kontakta oss.

Hundar motiverar

Susanne och hennes hund En´Henna jobbar som besökshundsteam.

LÄS MER

Extern handledare

Maud Deckmar är extern handledare och utbildare hos Hjärnstyrkan.

LÄS MER

Anlita besökshundsteamet Susanne och En´Henna

Jag heter Susanne och tillsammans med min hund En´Henna jobbar vi som Besökshundsteam. Hunden är en fantastisk individ som man på rätt sätt kan använda för att människor ska må bättre, för att höja livsglädjen, självkänslan och ge ökat självförtroende.

En hund kan hjälpa till för att motivera och inspirera till träning/rehabilitering. Eller varför inte vara en go kompis att klappa, leka, promenera eller umgås med.

Kontakta Susanne:
Telefon: 0761 – 39 74 74
E-post: krokvagen38@gmail.com

 

Möt vår externa rådgivare och utbildare Maud

Möt Maud Deckmar, extern handledare och utbildare. Maud har under många år arbetat som föreläsare, handledare och utbildare inom olika omsorgsverksamheter, framför allt när det gäller personal- och föräldrautbildningar.

Hon har även arbetat som utredare inom Riks-FUB, där hon utifrån brukarperspektivet utrett kvaliteten inom olika verksamheter. Inom Hjärnstyrkan Assistans har Maud varit anställd som personalchef, och på senare år som ansvarig för kvalitetsutveckling och utbildningar. Nu har Maud återgått till att arbeta i sitt eget företag, men vi på Hjärnstyrkan har fortfarande tillgång till hennes gedigna kunnande, nu på konsultbasis.

Kontakta Maud:
Telefon: 070-39 78 456
E-post: maud@deckmar.se